Colexio "La Inmaculada"
PONTEAREAS


Luther King

Se soubese que mañán acababa o mundo, eu hoxe aínda plantaría unha árbore.

Martin Luther King

lunes, 1 de mayo de 2017

Que estrato é máis antigo?


A Terra en continuo cambio: cambios climáticos e extincións biolóxicas

Cando as rochas sufren dobras ou plegamentos temos que usar unha serie de técnicas para saber que estrato é máis antigo:

1.- Fósiles Guía
Exemplos de fósiles que reúnen as condicións para ser considerados fósiles guía:
-Vivir nun periodo xeoloxicamente curto
-Ter unha ampla distribución no planeta
-Ser abundantes nas rochas para atopalos con frecuencia

2.- Granoselección ou estratificación graduada:
Os elementos máis grosos deposítanse por debaixo des finos, cando son transportados pola auga


3.- Gretas de desecamento


miércoles, 1 de junio de 2016

Animacións interesantes

Animacións relacionadas cos temas do libro

Máis animacións de diferentes temas

3º Reforzos varias materias con solucións

Nestes enlaces podes repasar e preparar mellor os temas que aínda tes pendentes.
Pódense escoller varias editoriais.
Se te REXISTRAS o abano de posibilidades amplíase moito
Ánimo!

BIOLOXÍA
Exercicios de Bioloxía e Xeoloxía de 3º de ESO

FÍSICA e QUÍMICA
Exercicios de Física e Química de 3º ESO
Mesturas e disolucións 
Problemas RESOLTOS de disolucións
Problemas das Leis dos Gases con solución
Teoría e exercicios sobre a estructura da materia con enlaces a páxinas interactivas

MATEMÁTICAS
Exercicios de Matemáticas de 3º de ESO


Un pouco de todo en BIOLOXÍA


4º Reforzos de Matemáticas_EcuaciónsEcuacións logarítmicas, exponenciais e outras resoltas e explicadas
Vídeo de profesor resolvendo logaritmos 
Máis vídeos
Moitas ecuacións logarítmicas resoltas
Ecuacións exponenciais