Colexio "La Inmaculada"
PONTEAREAS


Luther King

Se soubese que mañán acababa o mundo, eu hoxe aínda plantaría unha árbore.

Martin Luther King

domingo, 30 de diciembre de 2012

A célula eucariota

A célula eucariota chámase así porque ten verdadeiro núcleo. Aí atópase o material xenético protexido. Tamén presenta estructuras citoplasmáticas máis complexas ca procariota, e cada unha das cales ten unha función concreta dentro da célula.
jueves, 27 de diciembre de 2012

A célula procariota e o reino MONERAAs BACTERIAS son organismos unicelulares pertencentes ao reino Monera. A súa célula é procariota, é decir, non ten verdadeiro núcleo.

As bacterias proliferan con moita rapidez e facilidade. As condicións de temperatura, humidade, nutrientes, etc, teñen moita relevancia á hora de cultivar bacterias. Entra no laboratorio virtual.

Hai moitas máis bacterias beneficiosas que perxudiciais. 

Alexander Fleming e Louis Pasteur foron científicos famosos pola súa relación co mundo das bacterias.


O descubrimento de Fleming foi unha SERENDIPIA. Coñeces algunha serendipia máis no mundo da ciencia?. Se queres un positivo para clase deixa a túa aportación en "comentarios" co teu nome. 

miércoles, 26 de diciembre de 2012

O Trobador do Tea nº 7


Ola rapaces!
Ídevos preparando que xa está aquí a XII edición de "El Pais de los Estudiantes". Co noso xornal  "O Trobador do Tea" teremos a oportunidade de publicar entrevistas, fotografías, crear anuncios, investigar,.. Todo feito en equipo que é como máis nos gusta.
Se queredes recordar números pasados visitade a páxina de PUBLICACIÓNS do cole
Veña apuntádevos aquí

Vémonos o día 8.
BOAS FESTAS!

domingo, 23 de diciembre de 2012

Home

Nestes días de vacacións aproveitade para ver esta película. 
Trata sobre o irresponsable comportamento da humanidade, sobre todo nos últimos 200 anos, deteriorando os recursos da nai Terra. 


jueves, 20 de diciembre de 2012

Autosupérate!

                                         


Que fósiles coñeces?

Ginkgo biloba, é un fósil vivinte xa que existía no MESOZOICO, cando Panxea aínda estaba unida. Temos esta árbore orixinaria de Xapón no noso xardín.


Como atopar fósiles?

Lo Hueco- Cuenca


Tipos de fósiles:
Practica con este exercicio.

miércoles, 19 de diciembre de 2012

A árbore da vida


"A Árbore da Vida" é un esforzo de colaboración de biólogos e amantes da natureza de todo o mundo.
En máis de 10.000 páxinas World Wide Web, o proxecto proporciona información sobre a biodiversidade, as características dos diferentes grupos de organismos e a súa historia evolutiva.

Cada páxina contén información sobre un grupo en particular, por exemplo as samesugas, os gusanos segmentados, flores Phlox, tiranosauros, mariposas A partir de la raíz de toda la vida en la Tierra y en movimiento a lo largo de las ramas divergentes de las distintas especies, la estructura del proyecto TOL lo ilustra las conexiones genéticas entre los seres vivos.Heliconius, calamar vampiro...e están vinculadas unhas a outras xerárquicamente, na forma de árbore evolutiva da vida. A partires da raíz de toda a vida na Terra e o movemento ao longo das ramas diverxentes das distintas especies, a estructura deste proxecto está ilustrado coas conexións xenéticas entre os seres vivos. Tamén hai moitos videos e fotografías de organismos existentes e reproduccións dos xa extinguidos.


domingo, 9 de diciembre de 2012

A historia da Terra

Imos comezar cunha actividade inicial
1.- A idade da Terra. Que idade ten a Terra?
1.1.-Métodos de datación absoluta: Datación radiométrica
Exercicio en inglés sobre a datación con carbono-14


1.2.- Métodos de datación relativa: Principio de superposición de estratos; Principio de superposición de acontecementos; Principio de superposición faunística (avanza nas páxinas)
2.- A importancia xeolóxica dos fósiles. Estudio dos fósiles
Fotografías de fósiles, e máis fotos
3.- A Terra, un planeta en continuo cambio
3.1.- Teorías sobre os cambios xeolóxicos
Georges Cuvier co CATASTROFISMO e Charles Lyell co GRADUALISMO, defenderon ideas contrapostas sobre os cambios na Terra e a existencia dos seres vivos. Darwin baseouse nas ideas de Lyell para explicar a lenta pero continua evolución das especies.
4.- As grandes divisións da historia da Terra. As Eras Xeolóxicas

Agora para coñecer a historia da Terra de xeito ameno entra neste enlace
Se queres saber máis sobre a formación da Terra e a aparición da vida mira aquí

Este EIXO CRONOLÓXICO tamén te pode axudar a ubicar cada acontecemento na historia da Terra. É o primeiro que fago pero espero que te guste.
Con esta divertida película Nigel Marven trasládanos ata diferentes períodos da Terra.

"A odisea da especie" é un documental no que vemos a evolución da especie humana dende a súa aparición

viernes, 7 de diciembre de 2012

Problemas de progresións

1.- O primeiro termo dunha progresión aritmética é -1, e o décimoquinto é 27.Acha a diferenza e a suma dos quince primeiros termos.
a1 = -1                                   a15 = 27              an = a1 + (n-1) d

27 = -1  + (15 - 1) d              28 = 14 d              d = 2

S= (-1 + 27 ) 15/2 = 195                    

2.- Achar a suma dos quince primeiros múltiplos de 5.
             a1 = 5               d=5            n = 15                     an = a1 + (n-1) d       
Suma de n términos
       a15 = 5 + 14 . 5 = 75                 s15 = (5 + 75) 15 /2 = 600

As Leis dos Gases

EXERCICIOS RESOLTOS

1.- A unha presión de 1 atm unha mostra dun gas ocupa un volume de 10 l. Que volume ocupará se reducimos a presión ata 0,2 atm mantendo a temperatura constante?
Como a temperatura é constante aplicamos a Lei de Boyle e Mariotte
sendo P1 a presión inicial de 1 atmósfera, V1 o volume inicial de 10 litros e P2 a presión final de 0,2 atmósferas
Despexando a ecuación resulta que o volume final será:
V2 = (P1 x  V1)/ P2 = ( 1 atm x 10 l ) / 0,2 atm = 50 l

2.- Certa cantidade dun gas ten un volume de 5 l a - 73 ºC. Cal será o seu volume a 27 ºC se a presión non varía?
Como a presión permanece constante aplicamos a 1ª Lei de Charles e Gay-Lussac
sendo V1 o volume inicial de 5 l, T1 a temperatura inicial de 200 K ( -73 ºC + 273 = 200 K) e T2 a temperatura final de 300 K ( 27 ºC + 273 = 300 K)
Despexando da ecuación, temos que o Volume final será:
  T2 = (V1 x T2)/ T1 = (5 l x 300 K)/ 200 K = 7,5 l

3.- Calcula cantas bombonas de 200 l de capacidade e a 5 atm de presión se poden encher con gas propano dun depósito de 500 metros cúbicos de 10 atm de presión.
Como a temperatura é constante aplicamos a Lei de Boyle e Mariotte, sendo P1 a presión inicial de 10 atmósfera, V1 o volume inicial de 500.000 l (1 metro cúbico ten 1000 l) e P2 a presión final de 5 atmósferas
Despexando a ecuación resulta que o volume final será:
V2 = (P1 x  V1)/ P2 = ( 10 atm x 500.000 l ) / 5 atm = 1.000.000 l
Como en cada bombona so caben 200 l, poderemos encher:
1.000.000 l / 200 l = 5.000 bombonas

AGORA INTÉNTAO TI:
1.- A presión dun gas sobre as paredes dun recipiente é de 3,2 atmósferas cando ocupa un volume de 2,5 l. Que presión exercerá se o volume o reducimos a 1,2 l? E se o aumentamos a 4,6 l?  Se a temperatura é constante, que Lei dos gases se cumpre? Enúnciaa. Sol: 6,6 atm.

2.- Experimentando a temperatura constante cun gas metido nun recipiente, ímoslle variando o volume mediante un émbolo e medindo a presión en cada caso. Os datos aparecen na táboa.

Volume (l)
1,0
1,5
2,0
4,5
5,4
Presión (atm)
5,4
3,6
2,7
1,2
1,0

Cúmprese a Lei de Boyle?  Fai a gráfica e explica por que ten esa forma. Cal será a presión para un volumen de 2,5 l? Sol: 2,16 atm

3. Unha determinada cantidade de aire atópase nunha ola a presión. A temperatura é de 100 ºC e a presión de 1,7 atm. Se baixamos a temperatura a 0ºC, cal será a nova presión?. E se a subimos a 250 ºC? Sol: 1,24 atm; 2,38 atm

4.- Experimentando a volume constante con gas hidróxeno e ir variando a temperatura, medimos os datos de presión que aparecen na táboa. Cúmprese a 2ª Lei de Charles e Gay- Lussac?. Fai a gráfica correspondente. Hai algún valor mal tomado?. Cal será a presión a 250 ºC?. Sol: 2,126 atm

Presión (atm)
0,5
1,11
1,52
1,7
2,55
Temperatura(ºC)
-150
0
100
200
350

5. Experimentando a P cte con hidróxenos gas e ir variando a temperatura, medimos o volume e elaboramos a táboa seguinte. Comproba se se cumpre a 1ª Lei de Charles e Gay- Lussac e representa a gráfica. Cal será o volume a 350ºC?. Sol: 8,47 atm

Volume (l)
2,36
4
5,77
7,14
9,87
Temperatura(ºC)
-100
20
150
250
450

6. Temos aire a 20 ºC ocupando un volume de 4 l. Se se cumpre a 1ª Lei de Charles e Gay- Lussac, cal será o seu volume se o quentamos ata 200 ºC?. E se o enfriamos ata os 0ºC?. Sol: 6,45 l; 3,72 l
7. Nun recipiente de 2 l temos hidróxeno a 20 ºC e 1 atm de presión. Cal será a súa presión se aumentamos a temperatura ata os 100 ºC nun volume de 3 l? Sol: 0,84 atm

8. Temos 20 l de gas helio a 2 atm de presión e 100 ºC de temperatura. Pasámolo a outro recipiente con 1,5 atm e a o ºC. Que volume ocupa agora?. Sol: 19 l

9. Nun recipiente de 5 l de volume temos aire a 1 atm de presión e oºC de temperatura. Diminuímos o volume a 2l e a presión resulta ser de 3 atm. A que temperatura se atopa? Sol: 54,6 ºC

10.- Unha xeringuilla contén certa cantidade de aire e quéntase ata os 370 K. A continuación introdúcese en auga moi fría e obsérvase que o émbolo descende. Das seguintes variables cales cres que foron modificadas: volume do gas, temperatura, presión, enerxía cinética das partículas? Que lei dos gases explica este fenómeno?

martes, 4 de diciembre de 2012

Sucesións. Fibonacci e o número aúreo

SUCESIÓNS
Son cadeas ilimitadas de números reais. 
Cada un dos termos da sucesión represéntanse por  a1, a2, a3,..
As sucesións teñen un TERMO XERAL que é unha fórmula que nos permite averiguar o valor de calquera dos seus termos.

As sucesións RECURRENTES son aquelas cuxos termos se forman a partires de un ou máis dados. Se nomean como a n-1, a n-2.

Leonardo de Pisa tamén chamado Fibonacci, descubriu que na natureza se manifestaba unha sucesión recurrente que recibe o nome do descubridor. 
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,....

Se queres comprobalo mira este video
PROGRESIÓNS ARITMÉTICAS
É unha sucesión especial na que a partires do 1º termo e sumándolle unha cantidade chamada DIFERENZA  ou d, podemos calcular calquer térmo da sucesión se coñecemos o lugar que ocupa.
O termo xeral dunha P.A. é 
an = a1 + (n - 1) · d 

EXERCICIO RESOLTO:
No ano  1986 foi visto o cometa Halley por cuarta vez dende a Terra, á que se achega cada 76 anos. En que ano foi descuberto? Cando o volveremos a ver?

Sabemos que                       a4 = 1986
E segundo a fórmula           a4 = a1 + 3d
Sustituímos os datos      1986 = a1 + 3 . 76
Despexando a1                  a1 = 1986 – 3 . 76 = 1758 foi o ano do descubrimento
1986 + 76 = 2062 é o ano no que o volveremos a ver

SUMA DE PROGRESIÓNS ARITMÉTICAS
Nunha progresión aritmética os termos equidistantes suman o mesmo.
Ex: imos escribir a sucesión formada polos múltiplos de 5 do 5 ao 100.
5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100
a1 = 5 e a20 = 100. 
Hai 20 termos e facendo parellas vemos que sempre suman 105. Podemos facer 10 parellas ( n= 10), polo que todos sumarán 1050

PROGRESIÓNS XEOMÉTRICAS
É unha sucesión especial na que a partires do 1º termo e multiplicando por unha cantidade chamada RAZÓN  ou r, podemos calcular calquer térmo da sucesión se coñecemos o lugar que ocupa.
O termo xeral dunha P.X. é                    an = a1 · r n - 1

EXERCICIO RESOLTO
Sabendo que o primeiro termo dunha P.X. é 6 e o octavo vale 768, calcula o valor do termo que ocupa o cuarto lugar
Sabemos que a1 = 6 e a8 = 768.    O cálculo é   a8 = a1 · r 7             768 = 6 · r  7

despexando   r = 2

Para calcula a4 facemos de novo os cálculos. an = a1 · r n - 1           a4 = 6 · 2  3  
Polo que o resultado é 48